In search for Professionals


Sista ansökningsdag: 18 mars 2022
Som ett internationellt företag med lång tradition inom lantmäteri, medicinteknik och optik har vår kund sitt huvudkontor i Schweiz. Som pionjär, världskänt varumärke och global marknadsledare utvecklar och producerar kunden högteknologiska produkter för många industrier och applikationer inom olika affärsområden. Kundens innovativa produkter är högt rankade, medarbetarna uppskattar den smidiga, flexibla organisationen i små, högt kvalificerade och internationella team, vilket möjliggör snabba beslut och marknadsledande innovationer.

Vi söker en Head of Business Development för verksamhet och försäljning inom rekonstruktiv, estetisk och plastikkirurgi.

COO SALES STRATEGY | CSO Stockholm | Medicinsk teknik hos världsmarknadsledare

Uppgift

Efter träningen tar du dig an den konceptuella strukturen hos global distribution för målgruppen läkare och kirurger. Utifrån din erfarenhet och aktuella marknadsstudier prioriterar du säljstrategin som en del av en strukturerad marknadslansering och innovationsprocess. Du undersöker och utvärderar möjligheter till samarbete, t.ex. genom säljpartnerskap, partnernätverk, distributörer, grossister, kommersiella agenter fram till din egen försäljning och utvecklar en säljstrategi på medellång och lång sikt. Du identifierar marknader, applikationer och kunder efter deras potential och använder detta för att initiera utveckling och optimering av innovativa, nya produkter.

Du har regelbunden kontakt med F&E, marknadsföring, försäljning och underhåller ditt interna och externa nätverk. I nära samordning utformar du prissättningen, förhandlar fram internationella ramavtal och definierar, implementerar och tolkar meningsfull metrik. Du representerar våra kunder på kongresser, symposier, mässor och event samt online inom forskning, i föreningar och i nätverk. Du samordnar produkter och försäljningskanaler och ansvarar för alla försäljningsprojekt, deadlines och resurser.

Tillsammans med utvecklingschefen rapporterar du till COO. Ditt hemkontor är bekvämt beläget nära Stockholm.

Profil

Du har framgångsrikt avlagt en examen (MINT, MBA) eller jämförbar utbildning och har många års internationell erfarenhet av försäljning eller marknadsföring av industriellt tillverkade tekniska produkter för kirurgi. Du känner till medicinteknikens tillämpningsområde inom vården; du kan ha gått från OTA, MTA eller PTA till försäljningschef, Key-Account eller Marketing-Manager och som sådan introducerat produkter för kirurger hos läkarmottagningar och kliniker.

Du är en visionär med en positiv attityd och dynamik. Du är entusiastisk, vet hur man använder ett internationellt känt varumärke lyhört och målmedvetet och har talang för att utvärdera och utveckla marknader. Du är entusiastisk över möjligheten att steg för steg bygga upp en global distribution. Du tycker om att ha att göra med olika beslutsfattare i utvalda länder. Din planeringstalang – tillsammans med din skicklighet med siffror, din förhandlingsförmåga och din interkulturella kompetens – bidrar du gärna med. Nyfiken och engagerad ser du fram emot (snart) regelbundna resor och nya marknader.

Om du också har skaffat dig erfarenhet av den kosmetiska kirurgi-marknaden, i synnerhet tredelningen av marknaden i medicinska mottagningar, kliniker och sjukhus (med traumakirurgi), då är du vår perfekta kandidat.

WHAT WE REALLY SEE DEPENDS ON WHAT WE LOOK FOR

Du vill göra skillnad och vara en del av en långvarig framgångssaga. Du älskar att stödja en affärsenhet med start-up karaktär i hjärtat av en internationell varumärkestillverkare på lång sikt. Du vill vara med och forma och kanske till och med revolutionera framtiden för plastikkirurgi. Du gillar att arbeta självständigt i små, högt kvalificerade, flexibla och internationella team, du uppskattar platta hierarkier med korta beslutsprocesser. Med din talang söker du efter frihet och ansvar – det vill säga denna placering. Utmärkta karriärmöjligheter och attraktiv ersättning borde göra beslutet enkelt.
Vi står till ditt förfogande för alla frågor. Diskretion och iakttagande av blockeringsanvisningar är en självklarhet. Skicka din ansökan på tyska eller engelska, med angivande av önskad inkomst och referensnummer 3166, tillsammans med ett motiverat personligt brev, en meritförteckning och om möjligt ett foto per e-post till följande adress: 3166@hshs.net. Tack så mycket.

Vår brandvägg blockerar ibland vissa e-posttjänster av säkerhets- och integritetsskäl. Ring oss om du har problem med leveransen av din post. Av läsbarhetsskäl används den maskulina formen i texten. Vi välkomnar alla människor – oavsett kön, nationalitet, etniskt och socialt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning och identitet.

We see ourselves as honest consultants not only towards our clients but also towards applicants.

HSH+S is an international management consultancy that has been active since 1994. We headhunt on an exclusive client mandate, confidentially, individually, project- and industry-related. For this reason, you can expect competent answers from us to questions about our client’s organisation, task and objectives. We do not operate as recruitment agency based on large databases, nor do we offer temporary staffing. We look forward to your questions!

Om du inte är kvalificerad för den här tjänsten men känner någon som passar in i beskrivningen – tack för att du skickar den till oss.

>